Aile Sağlığı Hizmetleri

    Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşuna denir. Aile Sağlığı Merkezlerinde Birinci Basamak Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri verilmektedir.

    Aile Sağlığı Merkezlerinde; birinci basamak teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ilgili poliklinik hizmeti ve aşılamalar, bebek izlemleri, çocuk izlemleri,gebe izlemleri, loğusa izlemleri,15 – 49 yaş kadın izlemleri, tarama programları( yenidoğan topuk kanı, yenidoğan işitme, kanser tarama vb.), D vitamini ve demir desteği, belli yaş gruplarına yönelik periyodik sağlık kontrolleri, ulusal hastalık kontrol programları gibi birçok koruyucu sağlık hizmeti verilmektedir.

    Tütünle mücadele, obezitenin önlenmesi, diyabet, kalp ve damar hastalığı başta olmak üzere kronik hastalıkların önlenmesi ve erken tespiti uygulamaları gibi programlar koruyucu sağlık hizmeti kapsamına alınarak aile sağlığı merkezlerinde sunulmaktadır.

    Birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu Aile Sağlığı Merkezlerinden düzenlenebilir.

    Gerekli durumlarda ev ziyaretleri yapılmaktadır.Yatalak olup evde bakım alması gereken kişilere verilecek sağlık hizmeti aile hekimleri tarafından koordine edilmektedir.

 

    Teşhis ve takip için gerekli görülen laboratuvar tetkikleri, yara bakım hizmetleri de aile sağlığı merkezinde yapılabilir.