Çalışma İzni Başvurusu için Gereken Evraklar

77. Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme işlemleri neticesinde yerleşen yabancı uyruklu hekimler için

02 Ocak 2017 Pazartesi 06:34

-Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi.

-Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)

-Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

-Yabancı T.C. Kimlik Numarası

-Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya Resmi makamlarca onaylı Diploma sureti(Türkiyedeki üniversitelere ait diplomalarında noter onaylı sureti gerekmektedir.)

-Başka kurumlarda görev ifa eden hekimlerin kurumlarından ayrıldıklarına dair dilekçeleri

Dilekçe örneği için tıklayınız.

DİĞER DUYURULAR