Çalışma İzni Başvurusu için Gereken Evraklar

57. Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme işlemleri neticesinde yerleşen yabancı uyruklu hekimler için

28 Ağustos 2015 Cuma 05:33

 

1. Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi.

2.Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)

3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Yabancı T.C. Kimlik Numarası

5. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya Resmi makamlarca onaylı Diploma sureti(Türkiyedeki üniversitelere ait diplomalarında noter onaylı sureti gerekmektedir.)

6.Başka kurumlarda görev ifa eden hekimlerin kurumlarından ayrıldıklarına dair dilekçeleri

DİĞER DUYURULAR