Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi

Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi

05 Mayıs 2017 Cuma 07:45

    Türk Tabipler Birliği,Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği işbirliği ile 03-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda " Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi " düzenlenecektir.

    Bilgilerinize rica olunur.

Not: Söz konusu kongre için; http://kisiselsaglikverileri.org/kongre/2017/ adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.

DİĞER DUYURULAR