Kalite Politikası

Kalite Politikamız

• Koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini kaynaklarımızı verimli kullanarak, tüm halkımıza etkili şekilde ulaştırmak. 
• Sağlıklı yaşam bilincini toplumda oluşturmak.
• Çalışanlarımızda kuruma aidiyet duygusunu oluşturmak.
• Hizmetlerin mümkün olan en uygun sürede verilmesini sağlamak.
• Kuruma özgü standartlar oluşturarak, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunmak.
• Bilimsel ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli kullanarak, güvenilir analiz sonuçlarına ulaşmak.
• Çalışmalarını sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütmek.
• Akademik çevrelerle ortak bilimsel çalışmalar yapmak.
• Özel günlerde ve haftalarda koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili eğitimler düzenlemek.
• Engelli yaşantısını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler sunmak.
• Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
• Sağlıklı nesiller için risk oluşturan faktörlerle mücadele ederek, konuyla ilgili düzenli eğitimler vermek.