Misyon - Vizyon

VİZYON

Sunduğu sağlık hizmetleriyle, ulusal düzeyde en iyi sağlık göstergelerine ulaşmak.

 

MİSYON

Toplumun sağlık bilincini yükselterek, halk sağlığını korumak ve geliştirmek.