Sağlık Çalışanlarına iyi davranalım.

El kaldırdıklarımız, elimizi tutanlardır.Şiddete dur demek için çok nedenimiz var.